Personalomsättning inom byggföretag i Stockholmsområdet

Det råder hög konkurrens mellan byggföretag i Stockholm idag om personal och allt fler uppdragsgivare efterfrågar allt högre kompetens och goda kunskaper. Personalomsättningen har ökat i takt med att företagen växer och förhandlingarna har därmed blivit allt hårdare från arbetstagarnas sida. Lönerna har ökat radikalt de senaste åren och utsikterna för att arbeta inom byggbranschen i framtiden ser goda ut.

Dyrt att bygga bostäder
Det är dyrt att bygga bostäder och konkurrensen för dessa projekt mellan byggföretagen är inte hög jämförelsevis med till exempel byggen av vägar med flera. Många företag kan helt enkelt inte konkurrera om de höga priserna och kan därmed aldrig ens vara med och räkna på projekt som läggs ut. Detta är ett stort problem då många mindre byggföretag får svårare att etablera sig och växa inom branschen.

Arbeta inom byggföretag
Inom byggbranschen finns det flera olika yrkesroller.

Oavsett om du är duktig på att delegera ut uppgifter, har ett starkt sinne för ordning eller är duktig på matematik och kalkyler så är möjligheterna väldigt breda.

Arbeta som konstruktör, arbetsledare, platschef eller som arkitekt.

Möjligheterna är många och det finns alltid en inriktning som passar alla!