Så fungerar börsen

Börsen kan man säga är en typ av marknadsplats där man helt enkelt handlar med värdepapper. Vad värdepapper är, är ett slags bevis på ägande av pengar även om det inte är rena pengar. Oftast när man pratar om börsen så syftar man på värdepapperna aktier, men även obligationer, förslagsbevis, optioner och terminer infinner sig på börsens marknad. Det finns flertalet olika börser runtom i världen och varje land har oftast sin egen börs, även om alla får handla i alla börser. I just Sverige så gäller Stockholmsbörsen. Börserna drivs i sin tur av företag som administrerar och har hand om börsen. För att återigen återknyta till Sverige så ägs Stockholmsbörsen av företaget OMX som förutom Stockholmsbörsen även driver många andra börser i nordiska länder. Andra välkända börser runtom i världen är AMEX, som står för ”American Stock Exchange” och världens största börs som går under namnet ”New York Stock Exchange”.

Helt elektronisk
Precis som med mycket annan handel på nätet så är börshandeln numer helt elektronisk. Det finns med andra ord inte att man går till ett kontor för att handla med sina aktier på ett börshus eller liknande. NASDAQ är ett exempel på en välkänd, helt och hållet elektronisk börs som utmärker sig i att lista många så kallade ”högrisk”-företag på sin börs. För att kunna handla på börsen med värdepapper så krävs det att man har ett konto för värdepapper som du får genom din bank eller genom att öppna ett konto på en ny bank. Det finns flera banker i Sverige som fokuserar mycket på värdepappershandel och så kallat ”aktivt sparande” och fungerar lite olika från andra något större banker som är mer fokuserade på privatpersoners sparande och alldagliga ekonomi.

När du handlar med värdepapper så tillkommer oftast en avgift till den bank eller kommissionär som har hand om ditt värdepapperskonto. Denna avgift kallas för courtage och baseras på en procentandel av de värdepapper du handlar och säljer. Courtaget är antingen en fast avgift eller, som sagt, procentuellt.

Börsen kan ha stora svängningar.